სამინისტროს შესახებმინისტრიმოადგილეებისამინისტროს დებულებასამინისტროს სტრუქტურადეპარტამენტებიდაქვემდებარებული უწყებები
საიტის რუკაახალი ამბებიხშირად დასმული კითხვებიპენიტენციური სისტემის მაღაზიების პროდუქციაბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ყოველკვირეული კვების რაციონისამართლებრივი აქტებიპუბლიკაციებისაინფორმაციო ბროშურებიანგარიშებიშეკითხვის დასმაბმულებისაჯარო ინფორმაცია
 
 
თქვენ იმყოფებით:  რეფორმები სასჯელაღსრულება

სასჯელაღსრულება

 
რეფორმები და შედეგები

• ,,პატიმრობის კოდექსი“-ის მიღებით დაიხვეწა სასჯელაღსრულების სისტემის ნორმატიული ბაზა;

აშენდა 9, გარემონტდა 4 და გაუქმდა 2 სასჯელაღსრულების დაწესებულება;

• პატიმრების 90% ცხოვრობს თანამედროვე, ევროპული სტანდარტების შესაბამის დაწესებულებებში;

• ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ლაითურში დაიწყო თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი დაწესებულების მშენებლობა, რომლის შედეგად გაუქმდება შემორჩენილი 4 ძველი დაწესებულება;

• ხალხის სამსახურში ამოქმედდა საზოგადოებრივი მისაღები, სადაც სასჯელაღსრულების სისტემის ნებისმიერ ვიზიტორს, კომფორტულ გარემოში შესაძლებლობა აქვს მიიღოს სწრაფი მომსახურება და კვალიფიციური სერვისები.

• მიმდინარეობს მასშტაბური რეფორმა სამედიცინო სერვისების გაუმჯობესების მიზნით;

გაუმჯობესდა პატიმართა კვების რაციონი;

• ამოქმედდა ხანგრძლივი პაემანი, რა მიზნითაც აშენდა სასტუმროს ტიპის ინფრასტრუქტურა;

• ამოქმედდა ვიდეოპაემნის სერვისი, რომლის გამოყენებით  ნებისმიერ პირს შესაძლებლობა ეძლევა მსჯავრდებულთან დისტანციურად დაამყაროს პირდაპირი, ვიზუალური და ხმოვანი კავშირი.

• შეიქმნა საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო ცენტრები, სადაც მსჯავრდებულები პროფესიულ განათლებას ეუფლებიან;

• დაინერგა გათავისუფლებისათვის მომზადების სარეაბილიტაციო პროგრამა;

• ნარკოდამოკიდებულების მქონე პირთათვის ხორციელდება ფსიქო–სოციალური სარეაბილიტაციო პროგრამა „ატლანტისი“;

• გატარებული რეფორმის შედეგად საქართველოს სასჯელაღსრულების სისტემაში ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვა სრულად აღიკვეთა;

• დაინერგა საგანმანათლებლო პროგრამები და ინდივიდუალური მიდგომები არასრულწლოვანთათვის;

• მსჯავრდებულთა ანაზღაურებადი დასაქმების მიზნით, სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში გაიხსნა მცირე საწარმოები;

• სასჯელაღსრულების ყველა დაწესებულებაში გაიხსნა მაღაზიები;

• გამოიცა მრავალენოვანი ბროშურები ბრალდებულის/მსჯავრდებულის უფლებების შესახებ და კომუნიკაციის გამარტივების მიზნით 7 ენაზე დაიბეჭდა უცხოენოვანი სასაუბრო;

• სისტემის ყველა თანამშრომელი გადის ხანგრძლივვადიან საბაზისო მომზადებას და გადამზადებას ეფექტურ კომუნიკაციაში, სტრესისა და აგრესიის მართვაში.პენიტენციური სისტემის ჯანდაცვა - რეფორმები და შედეგები

• სამედიცინო დეპარტამენტის 2012 წლის ბიუჯეტი 70-ჯერ აღემატება 2004 წლის ბიუჯეტს;

• 2011 წელთან შედარებით 30%-ით გაიზარდა სისტემის მედ-პერსონალის რიცხოვნება;

• 9 დაწესებულებაში მოეწყო პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი;

• სამედიცინო დაწესებულებები აღიჭურვა თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიებით;

• შეიქმნა მულტიდისციპლინური ფსიქიატრიული სამსახური;

• აშენდა ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრი;

• განხორციელდა N18 სამკურნალო დაწესებულების ლიცენზირება;

• ექიმის დანიშნულებით ყველა დაწესებულებაში ხელმისაწვდომია დიეტური კვება;

• განხორციელდა დაწესებულებების აფთიაქების ლიცენზირება;

• დაინერგა უნიფიცირებული ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო ბარათი;

• დამატებითი სერვისის სახით გაიხსნა ,,ავერსის” აფთიაქები;

• ამოქმედდა მეთადონის ჩანაცვლებითი თერაპიის ცენტრები;

• ყველა დაწესებულებაში მოეწყო თანამედროვე სტომატოლოგიური კაბინეტი;

• ყოველწლიურად 1000-მდე მსჯავრდებულის გაყვანა ხდება სამოქალაქო სექტორის საავადმყოფოებში დამატებითი გამოკვლევებისა და ოპერაციული მკურანლობისათვის;

• ყოველწლიურად 1 000 000-მდე ლარი იხარჯება მსჯავრდებულთა სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე;

• ყოველწლიურად 2000-მდე ვიწრო პროფილის სპეციალისტის შემოყვანა ხდება გამოკვლევებისა და კონსულტაციებისათვის;

• შეუფერხებლად ხორციელდება ტუბერკულოზის სახელმწიფო სამკურნალო პროგრამა;

52%-ით შემცირდა სისტემაში ტუბერკულოზის გავრცელება;

• პრევენციის მიზნით, სისტემაში მუდმივად ხორციელდება გადამდები დაავადებების სკრინინგი;

• პირველი ლედის მეთაურობით შეიქმნა ჯანდაცვის რეფორმის სამეთვალყურეო საბჭო.
 
© 2011 - 2013. საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო. ყველა უფლება დაცულია