სამინისტროს შესახებმინისტრიმოადგილეებისამინისტროს დებულებასამინისტროს სტრუქტურადეპარტამენტებიდაქვემდებარებული უწყებები
საიტის რუკაახალი ამბებიხშირად დასმული კითხვებიპენიტენციური სისტემის მაღაზიების პროდუქციაბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ყოველკვირეული კვების რაციონისამართლებრივი აქტებიპუბლიკაციებისაინფორმაციო ბროშურებიანგარიშებიშეკითხვის დასმაბმულებისაჯარო ინფორმაცია
 
 
თქვენ იმყოფებით:  სამინისტრო დაქვემდებარებული უწყებები სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი

 

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი წარმოადგენს საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიუდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს საქვეუწყებო დეპარტამენტს. დეპარტამენტის სტრუქტურაში შედის ცენტრალური აპარატი და სასჯელაღსრულების დაწესებულებები. სასჯელაღსრულების დაწესებულებები კანონმდებლობის შესაბამისად შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის, კერძოდ:

• პატიმრობის დაწესებულებები;

• თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებები -  დახურული ტიპის, ნახვერად ღია ტიპის, ქალთა სპეციალური და არასრულწლოვანთა სპეციალური;

• სამკურნალო დაწესებულებები;

 

სასჯელაღსრულების სისტემაში დღესდღეობით არის 17 სხვადასხვა ტიპის სასჯელაღსრულების დაწესებულება, მათ შორის 2 სამკურნალო, 1 არასრულწლოვანთა სპეციალური და 1 ქალთა სპეციალური დაწესებულება. დაწესებულებების უმრავლესობა წარმოადგენს შერეული ტიპის დაწესებულებებს, რომლებიც განლაგებულია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. უმეტესობა დაწესებულებების - 13 დაწესებულება განთავსებულია აღმოსავლეთ საქართველოში, ხოლო 4 დაწესებულება დასავლეთ საქართველოში.

სასჯელაღსრულების დეტარტამენტის ფუნქციას წარმოადგენს, მის დაქვემდებარებაში არსებული დაწესებულებების მეშვეობით, აღკვეთი ღონისძიების სახით -  პატიმრობის და სასჯელის სახით - ვადიანი და უვადო თავისუფლების აღკვეთის აღსრულება.

 

 დებულება


 
© 2011 - 2013. საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო. ყველა უფლება დაცულია